Polityka prywatności sklepu internetowego Filemonka.pl

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

1.  Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Ewa Koczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Filemonka” Ewa Koczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5321199628, Ostrówiec 62B, 05-480 Karczew.

2.  Dane osobowe i prywatność

Dane osobowe otrzymujemy podczas rejestracji, tj. zakładania konta w naszym Sklepie internetowym oraz jeśli Klient skierował do nas zapytania drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem naszych fanpage’ów w mediach społecznościowych.

Dane Klienta przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych .

Cel przetwarzania:

- Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

- Realizacja zamówień

- Przesyłanie newslettera

Zakres przetwarzania:

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów kupna – sprzedaży zawartych w naszym Sklepie internetowym (tj. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z zamówieniem) lub w razie konieczności podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b)RODO),

-  dane osobowe będą przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. rozliczenia podatkowo-księgowe, rozpatrywanie i obsługa reklamacji, zwrotów itp. związanych ze współpracą, czyli wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) (postawa art. 6 ust.1 lit.c)RODO)

- dane osobowe będą przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych celach Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)RODO)

W celu realizacji zamówienia i dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres, odbiorcami danych są również firmy transportowe oraz partnerzy handlowi, za pośrednictwem których wysyłane są przesyłki, a także podmioty obsługujące płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą/kredytową.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie określonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia. Niepodanie przez Klienta wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rejestracji w Sklepie oraz brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe w każdej chwili ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

3.  Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla celów podatkowo-księgowych lub przedawnienia roszczeń tj. 10 lat..

4.  Bezpieczeństwo

Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne  z  właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

5.  Ciasteczka

 Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta . Korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki, w każdej chwili Klient może usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości, choć musi  mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.      

 Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce, Klient może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującyh celach:  - tworzenia statystyk, - utrzymaniu sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu) - zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu pleceń.

6.  Kontakt z administratorem

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy kierować na nasz adres mailowy kontakt@filemonka.pl

7.  Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.filemonka.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE0 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.